Hoofd Digitale Dienstverlening (Head of Digital) a.i.

2021

UWV Klant en Service, Amsterdam

  • operationele leiding DD (ontwerp, optimalisatie en innovatie userinteractie en content digitale UWV-kanalen: uwv.nl, werk.nl, App en portals), +/- 140 fte, rapporteert aan directieteam K&S
  • brengt rust en focus in afdeling in ontwikkeling (hoofd langere tijd vacant, stagnerende Agile pilot, onvoldoende ‘in control’). Lanceert ontwikkelagenda in nauwe samenwerking met MT
  • resultaat: begroting 2022 in place, doorstart Agile transitie, ontwikkelagenda in uitvoering