Directeur Academic Services Center a.i., boardroom consultant

2020 – 2021

Nyenrode Breukelen

  • operationele leiding ASC (internationalisering, accreditatie & ranking, bibliotheek, onderwijsondersteuning, beleidsontwikkeling en strategische advisering), rapporteert aan College van Bestuur Nyenrode
  • quickscant Center en administratieve, ondersteunende (niet-onderwijs) activiteiten Degree opleidingen (+/- 90 fte). Adviseert oprichting studenten en docenten supportteam, inrichting procesverbeterteam en lancering operationele Degree ontwikkelagenda
  • resultaat: korte termijn risico’s gemitigeerd, vervolgaanpak niet-onderwijsdeel Degree in afwachting van reorganisatie topstructuur

Directeur Nyenrode New Business School a.i. (postfusie, reorganisatie)

2016 – 2017

Nyenrode Amsterdam

  • P&L verantwoordelijk, €6 mio omzet, 60 fte (40 zzp docenten), +/- 350 studenten, rapporteert aan College van Bestuur Nyenrode
  • stabiliseert privaat gefinancierd HBO+ na crisis en voert ingrijpende reorganisatie door, inclusief succesvolle her-accreditatie (internationaal). Zet spoor uit naar nieuwe toekomst binnen Nyenrode Breukelen
  • resultaat: her-accreditatie BBA, start MBA, succesvolle turn-around naar uitvoeringsorganisatie t.b.v. meerdere opleidingen (nieuw binnen Nyenrode), fysieke herinrichting pand Keizersgracht